≡ huaxinnianhua的帖子 ≡

  主題 發帖人 回復/人氣 最后更新/回復人
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/7 2019-12-03 10:32 huaxinnianhua
酒店招聘,包食宿 huaxinnianhua 0/41 2019-11-30 15:50 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/26 2019-11-30 15:46 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/24 2019-11-29 09:42 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/8 2019-11-29 09:41 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/8 2019-11-29 09:40 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/12 2019-11-29 09:38 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店招聘多個崗位 huaxinnianhua 0/20 2019-11-28 08:42 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 2/40 2019-11-23 15:51 T_申公豹
招咨客、服務員、茶藝員、后勤阿姨等等 huaxinnianhua 0/24 2019-11-21 08:41 huaxinnianhua
頤東酒店誠聘茶藝、服務員、后勤阿姨和點心學徒 huaxinnianhua 0/28 2019-11-19 09:23 huaxinnianhua
急招咨客,茶藝,服務員和點心學徒 huaxinnianhua 0/33 2019-11-18 10:19 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/32 2019-11-16 09:33 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/43 2019-11-15 18:00 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/36 2019-11-14 09:07 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店招聘多個崗位 huaxinnianhua 0/30 2019-11-13 10:06 huaxinnianhua
招咨客、服務員,茶藝員和洗碗洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/27 2019-11-12 12:01 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店招聘多個崗位 huaxinnianhua 0/25 2019-11-11 08:53 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店招聘多個崗位 huaxinnianhua 0/21 2019-11-11 08:51 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店誠聘 huaxinnianhua 0/38 2019-11-10 16:23 huaxinnianhua
城北餐飲店招服務員 huaxinnianhua 0/39 2019-11-08 15:38 huaxinnianhua
頤東酒店誠聘 huaxinnianhua 0/40 2019-11-08 15:28 huaxinnianhua
招咨客招洗碗洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/42 2019-11-07 09:27 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店招聘多個崗位 huaxinnianhua 0/45 2019-11-05 10:42 huaxinnianhua
城北餐飲店招聘服務員多名 huaxinnianhua 0/34 2019-11-05 09:53 huaxinnianhua
頤東國宴大酒店招聘多個崗位 huaxinnianhua 0/49 2019-11-02 09:03 huaxinnianhua
誠招咨客和茶藝,洗碗洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/54 2019-10-30 17:11 huaxinnianhua
誠招咨客和茶藝,洗碗洗菜阿姨 huaxinnianhua 0/38 2019-10-29 16:27 huaxinnianhua
急招咨客2名 huaxinnianhua 0/39 2019-10-28 09:29 huaxinnianhua
急招咨客、洗菜阿姨,茶藝 huaxinnianhua 0/57 2019-10-27 08:57 huaxinnianhua
免费22选5杀号软件